Hieronder staan alle Ere-Leden en Leden van Verdienste van AV Pijnenburg. Zij allen hebben zich gedurende langere tijd op bijzondere wijze voor de vereniging ingezet. Daarmee zij zijn een groot voorbeeld voor andere vrijwilligers.

De reglementen voor benoeming tot Ere-lid of Lid van Verdienste staan hier.

ERELEDEN


Nelleke Boissevain

Hans Moerman

Ad Smits

Jan Veen

René van Zee

Henny Pot

Evert van ‘t Klooster

LEDEN van VERDIENSTE


Alice van de Beek
Gerard van den Berg
Marga Boeren †
Gerard Boeren
Herma Boonstra
Marion van den Broek
Ria van den Broek
Edgar Cukier
Everhard van Dijk
Wim van Dorresteijn
Dymen van Emst
Anton Gebbink
Marga Hulstede
Chris Hulstede
Evert ten Kate
Ben Kersbergen
An Klarenbeek
Wim Klarenbeek †
Anita Klifman
Mirjam Kortekaas
Leo Kortekaas
Rob Land
Wim van Leek
Elly Moerman
Loes Nel
Dick den Oude
Paul Romein
Ineke Schoemaker
Herman Schoemaker
Simon Schreur
Kees Suijkerbuijk
Piet Valk

Trees Veen
Frans Verweij

Marianne Verwoert
André van Zadel
Joke van Zal
Gé van Zal †
Marlon van Zal