De accommodatie van AV Pijnenburg is te vinden op onderstaande adres:

Wieksloterweg O.Z. 10  (let op! dit is GEEN postadres)
3766 LS  SOEST

Post bestemd voor onze vereniging kan verzonden worden naar:

AV Pijnenburg
Postbus 3007
3760 DA  SOEST

Onze kantine is telefonisch uitsluitend tijdens trainingstijden bereikbaar op (035) 60 10 434.

Contact per email opnemen kan ook, klik dan hier.
Voor berichten aan de ledenadministratie, klik hier.