Bij AV Pijnenburg zijn we altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor verschillende functies. Als je alles wilt weten over een bepaalde functie, klik dan op die functie en alle informatie komt tevoorschijn.

Voor meer informatie kun je altijd contact opnemen met Elly van Veen (vrijwilligerscoördinator): klik hier

Bestuurslid Facilitair

Omschrijving:
Pijnenburg wordt bestuurd door een bestuur van in principe 6 personen die onderling een portefeuilleverdeling hebben. Het Bestuurslid Facilitair is binnen het bestuur degene die de aansturing verzorgt van die vrijwilligers en commissies die zich bezig houden met allerlei facilitaire zaken op de vereniging. En dat gaat van de kantine, verwarming, de alarminstallatie, tot de baanverlichting en de contacten met de gemeente over groenonderhoud.

Taken zijn:
– Samen met overige bestuursleden sturing geven aan de vereniging.
– Bijwonen van de bestuurs- en ledenvergaderingen
– Aansturen van Kantinecommissie, het accommodatiebeheer, het materiaalbeheer en de veiligheidsfunctionaris
– Aansturen van het leveranciersbeheer en de contacten met de gemeente over de accommodatie

Wanneer
Het hele jaar

Tijdsduur
Gemiddeld zo’n 4 tot 8 uur per week, mede afhankelijk van hoe je met je collega-bestuursleden de taken verdeelt.

Vaardigheid
– Een beetje verstand van de materie helpt natuurlijk.
– Teamworker met de betreffende commissies en functionarissen en met de collega-bestuursleden
– Voeling willen hebben met de club
– De vereniging een warm hart toedragen.
– De rest kunnen je collega bestuursleden je indien nodig bijbrengen.

Meer weten?
Elly van Veen (vrijwilligerscoördinator), klik hier om te mailen.

 

Secretaris (Bestuurslid)

Omschrijving:
De secretaris is binnen het bestuur degene die zorgt dat het bestuur bereikbaar is, zich aan een agenda en aan regels houdt, en die veel van de bestuurscommunicatie voor zijn/haar rekening neemt.
– Samen met overige bestuursleden sturing geven aan de vereniging.
– Voorbereiden, bijwonen en vastleggen van de bestuurs- en ledenvergaderingen (agenda, notulen en overige stukken)
– Bijhouden van de activiteitenkalender van Pijnenburg
– Officiële in- en externe communicatie verzorgen (naar gemeente, Kamer van Koophandel e.d.)
– Post afhandeling (bij postbus ophalen en distribueren en/of beantwoorden)
– Mail afhandeling (mail aan bestuur beheren en distribueren en/of beantwoorden)

Wanneer
Het hele jaar

Tijdsduur
Gemiddeld zo’n 4 tot 8 uur per week, mede afhankelijk van hoe je met je collega-bestuursleden de taken verdeelt.

Vaardigheid
– Een beetje gestructureerd zijn helpt.
– Gevoel hebben voor communicatie
– Voeling willen hebben met de club
– De vereniging een warm hart toedragen.
– De rest kunnen je collega bestuursleden je indien nodig bijbrengen.

Meer weten?
Elly van Veen (vrijwilligerscoördinator), klik hier om te mailen.

Hulp Schoolsportdagen

Omschrijving:
Soester scholen komen bij AV Pijnenburg een schoolsportdag houden. De groepen worden door Pijnenburg-vrijwilligers begeleid bij de verschillende onderdelen. Je loopt zo’n ochtend met een vaste groep mee.

Wanneer
Tussen half april en begin juli.

Tijdsduur
08:30 – 12:30 uur meestal op woensdag, maar kan ook op andere ochtenden.

Vaardigheid
Er zal een instructie-ochtend gegeven worden voorafgaand aan de sportdagen.

Meer weten?
Elly van Veen (vrijwilligerscoördinator), klik hier om te mailen.

Lid Jeugdactiviteiten Commissie

Omschrijving:
Voor de jeugdleden van AV Pijnenburg organiseert de jeugdactiviteiten commissie elk jaar verschillende nevenactiviteiten, ter bevordering van de saamhorigheid zoals:
– Bingo voor de pupillen en D junioren
– Paasactiviteit
– Ouder/kinddag
– Einde baanseizoen
– Sinterklaasfeest
– Kerstactiviteit

Wanneer
Verspreid over het hele jaar.

Tijdsduur
De jeugdactiviteiten commissie vergadert hooguit x per jaar. Van alle activiteiten zijn draaiboeken, dus geen ellenlange vergaderingen.

Vaardigheid
Enthousiasme en er zijn van alle activiteiten draaiboeken.

Meer weten?
Elly van Veen (vrijwilligerscoördinator), klik hier om te mailen.

Medewerker Redactie Stretcher

Omschrijving:
Het opmaken van de Stretcher, verslaan van trainingen/wedstrijden, coördinerende en organiserende werkzaamheden, correctie kopij.

Wanneer

Tijdsduur
4x per jaar vergaderen.

Vaardigheid
Voor wat betreft het verzorgen van de opmaak van de Stretcher is kennis van het programma Indesign gewenst.

Meer weten?
Elly van Veen (vrijwilligerscoördinator), klik hier om te mailen.

Medewerker Wedstrijd Organisatie Commissie (WOC)

Omschrijving:
Mede organiseren en realiseren van Atletiek wedstrijden bij AV Pijnenburg voor voornamelijk recreatieve groepen.

Wanneer
Voor en tijdens atletiek wedstrijden georganiseerd door de WOC zoals de Gildeloop en clubkampioenschappen.

Tijdsduur
Afhankelijk van de wedstrijd, soms een hele dag. Vier à vijf keer per jaar.

Vaardigheid
Organisatie en communicatievaardigheden.

Beschikbaar
Tijdens vergaderingen WOC en tijdens wedstrijden.

Meer weten?
Elly van Veen (vrijwilligerscoördinator), klik hier om te mailen.