De hoofdtaken van de Wedstrijd Atletiek Commissie (WAC) zijn:
– Het organiseren van de clubtrainingen voor de wedstrijdloopgroep van de AV Pijnenburg
– Zorgen voor bekwame trainers voor deze wedstrijdloopgroepen
– Het stimuleren van wedstrijddeelname van de lopers
– Eventueel het verzorgen van loopschema’s

Sub-taken van de WAC:
– Clubrecords bijhouden loopnummers senioren/masters
– Organisatie Runnerscup
– Publiciteit (krant, site, clubblad)
– Wedstrijdkalender samenstellen
– Financiën WAC/trainers
– Ondersteunende activiteiten v.w.b. het wedstrijdlopen
– Sociale activiteiten voor de wedstrijdgroep

naamfunctietelefoonemail
Richard van Egdomcontactpersoon & trainer(033) 455 29 04email
Edgar Cukiernamens bestuur
Richard Voorintholtnamens wedstrijdatleten & trainer
Ben Kersbergenwedstrijdtrainer