De 50 EURO CLUB AV Pijnenburg
Het idee club is spontaan ontstaan tijdens de nieuwjaarsreceptie van AV Pijnenburg in 2004.
Op 6 juni 2014 is de 50 EURO CLUB AV Pijnenburg officieel geboren tijdens de oprichtingsvergade-
ring in Brouwerij de Drie Ringen, de eerste activiteit van de club.

De Leden en het Lidmaatschap.
De leden van de 50 EURO CLUB AV Pijnenburg zijn enthousiaste  mensen, die AV Pijnenburg een
warm hart toedragen. Iedereen, leden van AV Pijnenburg en ook niet-leden/sympathisanten, kan
lid worden van de 50 EURO CLUB AV Pijnenburg. Het lidmaatschap bedraagt 50 Euro per jaar (de naam van de club).

De Doelstelling.
De doelstelling is om met gelden van de 50 EURO CLUB projecten binnen AV Pijnenburg te kunnen realiseren. Deze projecten, op alle terreinen binnen de vereniging, worden op basis van voorstellen
van de leden van de 50 EURO CLUB en van AV Pijnenburg ingebracht en in overleg tussen bestuur van de 50 EURO CLUB en bestuur van AV Pijnenburg vastgesteld. De ledenvergadering van de 50 EURO CLUB beslist uiteindelijk over de uitvoering.

Het gaat in principe om projecten die niet door AV Pijnenburg (of gemeente) worden gerealiseerd en betaald, maar die wel van groot belang zijn voor een goed geoutilleerde en gezellige atletiek vereniging!

Projecten.
Zichtbare voorbeelden van een aantal projecten zijn de digitale tijd- en temperatuur klok, de pick-nicktafels/banken, de vlaggen/vlaggenmasten, een bijdrage aan de communicatie  infrastructuur (laptop, beamer, geluidsinstallatie, kabels en overige apparatuur) in ons clubhuis de Pijnenburgt en recentelijk de renovatie van het bushokje langs de atletiekbaan. En iets minder zichtbaar heeft de 50 Euro Club een bijdrage geleverd aan een aantal projecten en activiteiten van de jeugdcommissie.

Activiteiten.
Ook organiseert de 50 EURO CLUB AV Pijnenburg minimaal 1 keer per jaar een 50 Euro Club activiteit, de clubdag, om de onderlinge band en vriendschap te versterken.

Vanaf het oprichtingsjaar 2004 is elk jaar een vaak bijzondere, verrassende en soms alternatieve activiteit georganiseerd. Zeskampen, wandeltochten en fietstochten (altijd met speelse opdrachten) duingolf, foto-shooting, klootschieten en laatst een schilderclinic met Co Limburg. De clubactiviteiten worden altijd afgesloten met een drankje en een hapje, een buffet of barbecue en ook ééns met een kakelvers ontbijtje op de boerderij.

Lid worden.
Vul het  aanmeldingsformulier volledig in onderteken het en mail of verstuur het formulier conform de instructies. Het bestuur heet u van harte welkom!

Het Bestuur 50 EURO CLUB van AV Pijnenburg.
Martha Blauw, Frans Jansen, Ben Kersbergen, Philip Parlevliet, Ton Ruepert en Dymen van Emst (voorzitter).