Deze commissie vertegenwoordigt en ondersteunt de trainers van de recreatieve groepen van AV Pijnenburg. In totaal verzorgen zo’n 50 trainers de trainingen voor de recreatieve groepen van AV Pijnenburg. Bijna alle dagen van de week, bijna het hele jaar door. De trainerscommissie zorgt ervoor dat trainers gestimuleerd en gefaciliteerd worden om training te geven, en zorgt voor scholing en informatie-uitwisseling. De commissie heeft de mooie taak om mensen te laten bewegen op een verantwoorde manier. De commissie ondersteunt de trainers, het hart van de vereniging, om gepassioneerd en verantwoord hun trainingen te kunnen geven.

Email adres van de commissie: tcr@avpijnenburg.nl

fotonaamfunctie
Arno BronsVoorzitter TCR en vertegenwoordiger C groepen
Sacha HilhorstVertegenwoordiger Sportief wandelen en Nordic
Marieke Nijhuis-NiensVertegenwoordiger B groepen en Fitstart
Jos KleverlaanVertegenwoordiger A groepen en Combilopen

Deskundigheid
De trainers van AV Pijnenburg zorgen voor verantwoordelijke trainingsmogelijkheden voor de recreatieve sporters van AV Pijnenburg. De TCR is verantwoordelijk dat er verantwoordelijke trainingsprogramma’s voor de groepen worden aangeboden. Er vindt gedurende het seizoen een kwaliteitsimpuls plaats; alle trainers worden gestimuleerd om deel te nemen aan interne clinics, workshops en presentaties van de TCR. Nieuwe inzichten worden ook aangeboden via de landelijke looptrainer dag van de Atletiekunie. Tevens worden er in ieder seizoen relevante workshops gegeven die vanuit de atletiekunie zijn georganiseerd. De TCR is steeds op zoek naar trainerstalent en zorgt ervoor dat nieuwe trainers worden opgeleid.

Verantwoord sporten bij Pijnenburg
De Technische Commissie Recreanten organiseert het ruime recreatieve loopaanbod bij AV Pijnenburg. Deze commissie wordt aangeduid met TCR of met TC. De leden ervan staan in nauw contact met de trainers, zij regelen bijscholingen en zorgen ervoor dat alle groepen verantwoord kunnen trainen.
De uitgangspunten zijn:

  • elke training wordt gegeven door een gediplomeerde trainer
  • elke training is gebaseerd op een trainingsschema
  • elke training bestaat uit een warming-up, loopscholing, kern en cooling-down.
  • elke training duurt in principe anderhalf uur. Vertrektijden vanaf de club beginnen
    om 9.00/9.15 uur in de ochtend en 19.00 uur ’s-avonds
  • elke groep krijgt twee keer per week een training aangeboden voor de C-groep wordt een derde (individueel) loopmoment in de week aanbevolen
  • een groep bestaat uit maximaal 25 deelnemers

    De Trainers Commissie Recreanten

Trainingsroosters
De TCR zorgt naast kwaliteit ook voor een continuïteit van alle trainingen, zowel in de winter als in de zomer. De TCR zorgt voor een goede afstemming en coördinatie met en tussen trainers. Voor het hele seizoen maakt de TCR een rooster met diverse trainingen voor alle niveaus. De TCR zorgt verder onder andere voor baanroosters en de beschikbaarheid van trainingsmateriaal.

Veiligheid
De TCR hanteert het algemene veiligheidsprotocol van AV Pijnenburg. Met het oog op de veiligheid is het beleid van AV Pijnenburg en de commissie dat de groepsgrootte maximaal 25 atleten bedraagt. Er wordt getraind in groepen van verschillende niveaus. De trainers houden het niveau in de gaten en stimuleren atleten te trainen op het niveau dat het beste bij hen past. De trainers volgen jaarlijks een reanimatiecursus en zijn voorbereid zijn op een calamiteit. Zij hebben EHBO materialen, een mobieltje en een alu-deken bij zich. Alle trainers dragen trainerskleding en zijn ‘s avonds goed zichtbaar door deze reflecterende kleding.

Je eigen weg zoeken in het grote aanbod
Atletiekvereniging Pijnenburg heeft als uitgangspunt dat je als lid jouw eigen weg zoekt in de club. Omdat het loopaanbod riant is, zijn er volop mogelijkheden een loopgroep te vinden die aansluit bij jouw ambitie en capaciteiten. Informeer hiernaar, de trainers zullen graag ondersteunen.

Gaandeweg kunnen je mogelijkheden veranderen: dankzij trainingen kan jouw ren- of wandelniveau omhoog gaan. Andersom kunnen blessures of ouder worden ervoor zorgen dat je het – al dan niet tijdelijk – rustiger aan wil doen. Ook is je eigen ambitie van belang.

Eén van de taken van de trainers is het ​bewaken van het profiel van “hun” loopgroep. Dus wanneer een deelnemer van een A-groep sneller of verder wil lopen, wordt diegene doorverwezen naar een B-groep. Het omgekeerde komt ook voor: de loper die het tempo in zijn/haar groep te hoog vindt of de afstand te zwaar, zou in samenspraak met de trainer kunnen uitkijken naar een wél passende groep.

De hardloop- en wandelgroepen bij Pijnenburg verschillen onderling van trainer, karakter en ambitieniveau. Het is verstandig om uit te proberen waar jouw looptalent het best tot zijn recht komt en welke groep jou het meeste aanspreekt. Trainers zijn op de hoogte van de onderlinge verschillen en kunnen daarbij adviseren. Zomaar eens met een andere groep meetrainen mag altijd. Overleg dit met je trainer en probeereens wat uit: bij elke groep ben je welkom.

Fitstart
De TCR is verantwoordelijk voor het organiseren van de Fitstart, de jaarlijkse beginnerscursus in het voorjaar bij AV Pijnenburg.