Procedure Clubrecords en Duimpjes
AV Pijnenburg houdt per leeftijdscategorie én onderdeel de clubrecords bij. Hieronder staan de voorwaarden en procedure voor het melden van een clubrecord en is vermeld waar de clubrecords te vinden zijn.

Op de verschillende webpagina’s hieronder zijn de clubrecords per leeftijdscategorie weergegeven. Ultralopen en specials zijn op een aparte pagina opgenomen, als niet-leeftijdsgebonden categorie.  Elk jaar worden de clubrecords per leeftijdscategorie in de gang van het clubgebouw gehangen. Voor de pupillen, junioren en senioren is dit in het najaar, na afloop van het (outdoor) baan seizoen. De clubrecords van de masters worden in het begin van het jaar opgehangen over het voorafgaande kalenderjaar. Op de site van AV Pijnenburg zijn de actuele clubrecords te vinden.

Heb je een clubrecord verbroken of geëvenaard?
Vul dan zo snel mogelijk het formulier voor de aanvraag van clubrecords in. Het invullen van dit formulier wijst zichzelf. Als je klaar bent komt je aanvraag automatisch bij de juiste persoon binnen AV Pijnenburg terecht. Je ontvangt bericht als je clubrecord toegekend is.

Voorwaarde voor clubrecords t.a.v. wegwedstrijden is dat het een door de Atletiekunie erkende wedstrijd moet zijn, over officiële afstanden.

Voor nieuwe clubrecords worden aan pupillen, junioren en senioren aan het einde van het outdoorseizoen ‘duimpjes’ uitgereikt tijdens de clubkampioenschappen. De toekenning van een duimpje voor een nieuw indoor clubrecord ligt iets anders. De afspraak vanuit de club is dat de 3e recordhouder een duimpje verdient. Op de clubrecordlijst staat precies hoe vaak een indoor record al is neergezet, een evenaring telt ook mee. Vanaf de 3e poging wordt de volgende atleet direct ook duimpjes- en recordhouder.

Tomas Hochstenbach is namens de WAC, aanspreekpunt voor clubrecords pupillen, junioren en senioren.
Selina van der Vliet is namens de WAC, aanspreekpunt clubrecords masters.

Aanvragen Clubrecord Pupillen/Junioren/SeniorenAanvragen Clubrecord Masters