Beste leden van AV Pijnenburg,

Hierbij nodigen wij jullie graag uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging op dinsdag 9 mei om 21:00 uur in de Pijnenburgt. De stukken voor deze vergadering staan hieronder. Als je een papieren exemplaar wilt, verzoeken wij je zelf de gewenste stukken te printen. Specifieke vragen voor in de ALV horen we graag vóór 25 april a.s. op secretariaat@avpijnenburg.nl.

Bijlage 0 – Agenda ALV 2023
Bijlage 0.1 Uitnodiging ALV 2023
Bijlage 2 Verslag ALV 17 mei 2022
Bijlage 5.1.1 Resultatenrekening
Bijlage 5.1.2 Balans
Bijlage 5.2.1 Voorstel contributie 2023
Bijlage 5.2.2 Voorstel contributie 2023
Bijlage 5.3 Begroting 2023
Bijlage 8 Voorstel rooster van aftreden
Jaarverslag Accommodatiebeheer
Jaarverslag Jeugdcommissie
Jaarverslag Kantine
Jaarverslag Ledenadministratie
Jaarverslag Stretcher
Jaarverslag TCR
Jaarverslag WOC

Hopelijk tot 9 mei!

Het bestuur