De winter komt er weer aan. AV Pijnenburg heeft een baanveegmachine om in geval van sneeuw de atletiekbaan snel weer sneeuwvrij te kunnen maken en daarmee beschikbaar te houden voor trainingen.
N.B. Met de baanveegmachine kunnen ook bladeren weggeblazen worden.

Diverse atleten van AVP hebben hun medewerking aangeboden om, wanneer nodig, snel actie te nemen om de baan sneeuwvrij te maken en te houden. Zij vormen samen het baanveegteam.

Om de verse sneeuw te kunnen verwijderen door een blazer met hoge luchtsnelheid is het van belang dat de verse sneeuw niet wordt belopen! Door het lopen op verse sneeuw vindt er een verandering van samenstelling plaats en is verwijdering van de belopen sneeuw niet meer mogelijk. Dit zou betekenen dat de atletiekbaan voor enige tijd niet goed voor trainingen beschikbaar is.

Het verzoek namens het baanveegteam is aan allen die de atletiekbaan en het middenterrein voor trainingen gebruiken de baan niet te betreden bij aanwezigheid van sneeuw alvorens de sneeuw geruimd is. Er zullen bij sneeuw rond de baan enkele borden worden geplaatst waarop staat “Bij sneeuw verboden de atletiekbaan te betreden!”.

Verder is van belang:
• Als het blijft sneeuwen heeft het vegen van de baan geen/weinig zin. Betreden van de baan mag dan niet.
• Er wordt alleen geveegd als het gaat ophouden met sneeuwen.
• Niet alle 6 banen worden steeds geveegd. Maar bijvoorbeeld alleen de drie binnenste banen.

Meer informatie is verkrijgbaar bij de contactpersonen/coördinatoren:
• Edgar Cukier: 06-29508919
• Jan Veen: 06-20369442

Mail aan bovengenoemde personen: