Op 17 mei was het om 20.30 uur tijd voor de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV).

De ALV van dit jaar was een aantal weken naar achter geschoven om er zeker van te zijn dat corona geen roet in het eten zou gaan gooien. De ALV werd bijgewoond door 33 leden van de vereniging. Na het openingswoord van voorzitter Adry de Klein is het verslag van de ALV van 2021 goedgekeurd, zijn diverse ingekomen stukken behandeld, waaronder het verslag van de kascontrolecommissie, en is er verantwoording afgelegd over 2021.  De penningmeester heeft de financiën toegelicht, waarna de vergadering decharge heeft verleend en is de begroting voor 2022 vastgesteld.

Aan het einde van de vergadering was het tijd voor de benoemingen. Allereerst de benoeming van Evert van ‘t Klooster tot Erelid van de vereniging. Daaropvolgend werden de 4 nieuwe bestuursleden voorgedragen en benoemd i.v.m. het aftreden van Adry de Klein en Margreet Teuben. Zij werden door het nieuwe bestuur bedankt voor hun inzet met een bos bloemen. 

In de Stretcher van juni leest u meer over de rolverdeling binnen het nieuwe bestuur.

– Het bestuur –