Onderstaande documenten (pdf) beschrijven de regeling omtrent Ongewenst Gedrag binnen de vereniging.

Vertrouwenspersoon en leden van de Klachtencommissie
In de Algemene Leden Vergadering gehouden op 4 april 2017 zijn de volgende (her-)benoemingen bekend gemaakt:

Vertrouwenspersoon:
Monique Smits, huisarts, Beckeringstraat 52, 3762 EX te Soest, tel. (035) 60 22 552
Klik hier om een bericht per email naar Monique te sturen.

Leden Klachtencommissie:
Titus Blom, tel. (06) 1246 9596
Saskia van de Vuurst, Kerkpad NZ 39, 3764 AH te Soest, tel. (035) 60 33 023