Vanaf dit sportseizoen is AV Pijnenburg geheel rookvrij!

AV Pijnenburg is een belangrijke omgeving in het leven van opgroeiende kinderen. We geven kinderen graag het goede voorbeeld. We hebben besloten om de sportaccommodatie van AV Pijnenburg geheel rookvrij te maken. Hiermee beschermen we de jeugd tegen de verleiding om te gaan roken en het schadelijke meeroken. Zo biedt AV Pijnenburg iedereen een gezonde en veilige sportomgeving.

Als kinderen anderen zien roken, lijkt dat normaal en misschien zelfs aantrekkelijk. Zeker als zij mensen zien roken naar wie zij opkijken, zoals andere sporters, trainers en ouders. Zien roken, doet roken. Sporten is gezond, terwijl (mee)roken schadelijk is voor de gezondheid. Roken en sport passen niet bij elkaar.

Met een rookvrij sportterrein dragen we bij aan het realiseren van een Rookvrije Generatie. Een generatie kinderen die zélf kan en zal kiezen voor een gezonde, rookvrije toekomst. Ook bieden we iedereen die sport bij AV Pijnenburg graag een gezonde sportomgeving.

Vanaf 27 augustus 2022 zijn wij rookvrij. Iedereen is en blijft welkom op ons sportterrein, ook rokers! We vragen rokers om buiten het terrein en uit het zicht te roken. Dit geldt ook voor het roken van e-sigaretten en aanverwante producten. De aanlooproute en entree en plekken binnen ons sportterrein, zoals langs de baan en het terras zijn rookvrij. We rekenen op uw medewerking om samen met ons te zorgen voor een gezonde en veilige omgeving voor onze jeugd en alle andere bezoekers van onze mooie sportaccommodatie.

Namens het bestuur van AV Pijnenburg
Jur Elzinga, voorzitter