Binnen AV Pijnenburg zijn een aantal leden kritisch tav de huidige verhouding (status quo 2016) met de Sylvestercross. Kritiekpunten zijn onder andere de verhoudingen tussen de organisaties ten opzichte van de afspraken bij de afsplitsing in 1998, en de financiële verhoudingen (consumpties en sponsorring).

Bijgaande notitie (klik hier om te downloaden) heeft de ambitie helderheid te creëren hoe AV Pijnenburg met de Stichting Sylvestercross wil opereren, zowel in de onderlinge verhoudingen op financieel vlak, de verhoudingen tussen de organisaties, en de gewenste overlegstructuur daarover met de Sylvestercross.

Het bestuur van AV Pijnenburg nodigt leden uit tot het geven van op- en/of aanmerkingen op deze notitie. Input kan gegeven worden tot 20 oktober 2017. Gebruik hiervoor onderstaande formulier.