Als vereniging lopen we aardig wat kilometers in het gebied rondom onze accommodatie. De terreinen waar we over lopen zijn van verschillende eigenaren en natuurorganisaties.
Die organisaties stellen boswachters en BOA’s aan om te zorgen dat alles in hun natuurterrein aan de regels voldoet.

En elke eigenaar heeft op iedere plek zijn eigen regels. Regels die nu eenmaal nodig zijn omdat er veel mensen gebruik maken van de natuur. Op de ene plek mag je hondje loslopen, op de andere plek moet ie aangelijnd. En sommige gebieden zijn rustgebieden waar je zelf als wandelaar wordt geweerd. Een mountainbike-route is voor fietsers, een ruiterpad voor paarden, etc. Als we ons daar aan houden hebben we het minste last van elkaar. Binnen Pijnenburg vinden we het belangrijk dat we duurzaam gebruik maken van de mooie natuur waarin we mogen lopen.

De Paltz, de voormalige vliegbasis en Birkhoven zijn in beheer bij het Utrechts Landschap. Omdat er afgelopen periode loopgroepen door de boswachter zijn aangesproken, mijden we de Paltz en de basis nu even. Samen met het Utrechts Landschap, de gemeentes Soest en Amersfoort en de twee atletiekverenigingen uit Amersfoort proberen we goede afspraken te maken over het gebruik.
Daarover is inmiddels constructief overleg. De Paltz kent een aantal kwetsbare hoeken. Op de basis zijn een aantal gebieden die moeten worden ontzien omdat ze in ontwikkeling zijn. Op Birkhoven is het op sommige momenten drukker dan goed lijkt voor de natuur. Voor Paltz en Basis werkt het Landschap daarom aan een kaartje waarop zichtbaar is welke gebieden we moeten mijden. Voor Birkhoven wordt met de collegaverenigingen een planning gemaakt waaruit moet blijken op welke momenten wij daar als atletiekverenigingen rondlopen. Het Utrechts Landschap werkt met toestemmingen voor groepen groter dan 9 personen. Dat geldt ook voor onze trainingsgroepen. Het is de bedoeling met het Landschap een jaarlijkse vergunning af te sluiten voor ons gebruik.Dan is voor zowel de verenigingen als de handhavers duidelijk wat kan en niet kan, en wat dus mag en niet mag.

In het AD van 14 maart stond een artikel dat niet aansluit op de manier waarop we in overleg zijn. We streven met elkaar naar heldere afspraken over duurzaam gebruik van de natuur. Het Utrechts Landschap wil geen onnodige beperkingen opleggen aan het gebruik van haar gebieden door atletiekverenigingen. Ook is er geen intentie hoge financiële eisen te stellen voor ons gebruik. Gewoon een set goede afspraken met elkaar. Het zal nog enkele maanden duren voor alles helemaal rond is.

Adry de Klein