Afgelopen periode is er afstemming geweest met het Utrechts Landschap over het gebruik van de gebieden van UL door onze loopgroepen. Over Paltz en over de Vliegbasis zijn we het nu eens. Over Birkhoven loopt nu de laatste afstemming. Dat betekent dat vanaf nu weer gewoon kan worden gelopen door deze gebieden, waarbij we een aantal gebruikelijke regels in acht blijven nemen.

Lopen op de Paltz
Gevraagd wordt rekening te houden met de activiteiten van het Herman van Veen Arts Center. Die activiteiten vallen meestal niet samen met onze trainingen, maar op bijvoorbeeld 2 mei en  in het laatste weekend van juni vallen die activiteiten wel deels samen. We mogen op dat soort dagen best op de Paltz komen. Verzoek is wel om op dat soort dagen niet daar voor de deur tempo’s op en neer te gaan lopen. Hun agenda staat op https://hermanvanveenartscenter.com/ArtsCenter/programma/. Het aantal momenten dat samenvalt is zo gering dat het mij beter lijkt die dag gewoon een andere hoek van het bos uit te zoeken.

Lopen op de Vliegbasis
Afgesproken is dat we gewoon op de basis kunnen lopen op de vrij toegankelijke paden. We blijven buiten de met hekken afgeschermde gebieden en blijven in het broedseizoen buiten het aangegeven leeuweriken-gebied. Maar dat zijn regels die voor elke wandelaar/loper gelden.

Lopen op Birkhoven
Onze loopgroepen komen sporadisch op Birkhoven, en als we dat doen is dat meestal doordeweek en op de doorgaande fietspaden. Op zaterdagmorgen is het erg druk op Birkhoven.  Met het Landschap, en met Altis en AVTriatlon zijn we nog bezig over het gebruik op zaterdagmorgen afspraken te maken. Maar het lijkt me goed dat wij op dat gebied op zaterdagmorgen geen extra druk leggen. Daar blijven we dus op zaterdagmorgen normaal gesproken weg.

Algemeen
Onze loopgroepen hebben altijd een herkenbare trainer. Als er een BOA of Boswachter met een loopgroep wil communiceren, dan spreekt deze de trainer aan.
De rest van de loopgroep houdt zich daarvan afzijdig en volgt op wat de trainer afspreekt. Op bijgaand overzichtskaartje zien jullie het afgesloten gebied van de basis paars gemarkeerd. Het gebied rondom het Arts Center staat met een groene cirkel aangegeven.