Pijnenburg heeft u als trouw lid hard nodig in deze coronatijd.
Af en toe krijgen we de vraag wat de corona-uitbraak betekent voor de contributie.
De periode dat we niet normaal kunnen trainen loopt alsmaar op.
Als je maanden niet hebt getraind, krijg je dan korting?

Al het geld dat we samen betalen aan contributie, wordt besteed ten behoeve van de leden.
Komt de vereniging tekort, dan moeten we bezuinigen of contributie verhogen.
Houden we over, dan kan mogelijk de contributie omlaag? Die keuze ligt altijd bij de leden.
Want het geld van de vereniging is van ons allemaal, van de leden.

Bestuur en ledenvergadering hebben afgesproken de contributie mee te laten groeien met de inflatie volgens een vaste systematiek.
Dus wordt elk jaar de contributie licht aangepast.
Als het bestuur van die systematiek wil afwijken, zal ze daarvoor toestemming moeten vragen aan de ledenvergadering.
Geld terug of erbij is dus een zaak van de ledenvergadering, waar we als bestuur alleen voorstellen voor doen.

Door de corona-invloeden ontstaan tekorten in de vereniging.
Er komt geen geld binnen van de kantine. Inkomsten van activiteiten en wedstrijden blijven achter.
Maar we geven ook minder uit aan trainingen, en we krijgen deels compensatie van de gemeente.
Schoonmaakkosten, energiekosten, huur, kosten atletiekunie, verzekeringen dat loopt allemaal door. En we maken extra kosten voor de Coronamaatregelen.
Per saldo zal 2020 door Corona met een negatief saldo sluiten.
Hoe lang blijven deze Corona-beperkingen gelden?
De tweede golf lijkt niet snel onder controle. Maar er komen vaccins aan, die lucht kunnen gaan geven.
We zijn druk bezig te kijken op welke veilige wijze er bij de huidige maatregelen meer kan worden getraind.
Maar een kantine open zit er nu niet in, wanneer wel?

U krijgt nu dus geen korting, en u hoeft nu ook niet bij te betalen.
We kijken als bestuur of er straks in de ALV een contributieaanpassing moet worden voorgesteld.
Het tekort van 2020 zal ten laste van de reserves gaan, maar hoe gaan we om met 2021 en verder.
We hopen in de ALV meer te weten hoe het er in 2021 uit gaat zien.
Want ook wij willen niets liever dan terug naar de oude normaal.

Adry de Klein, Margreet Teuben, en Edgar Cukier
Bestuur van Pijnenburg