In de ALV is besproken of er een korting op het lidmaatschap kon worden gegeven vanwege alle maanden dat veel recreanten niet hebben kunnen trainen.
Het bestuur heeft hier naar gekeken. De contributie bestaat uit een bijdrage voor de gemeentelijke huur, een bijdrage voor de atletiekunie, en een deel voor de eigen kosten van de vereniging.
De gemeente heeft op die huur over 2020 een korting gegeven. Mede door die korting is er over 2020 een positief resultaat gedraaid.

Daarom is besloten om alle recreantleden van de vereniging over het tweede half jaar van 2021 een korting van 25% te geven.
Die korting wordt verrekend met de contributie van het tweede halfjaar, en ziet u dus niet als een apart bedrag terug.

Het Bestuur.