Verhuizing vvHees en SEC naar bos naast Pijnenburg

De gemeente Soest heeft in een persbericht van vrijdag 10 november laten weten dat zij voornemens is de voetbalclubs SEC en vvHees op een gezamenlijke locatie te huisvesten naast ons aan de Wieksloterweg. Dat terrein is nu bosgebied. Voor ons als bestuur was dat een verrassende wending. Tot op heden werd uitgegaan van de huidige locatie van vvHees. In de nieuwe plannen gaat dat terrein terug naar natuurgebied.

Wat betekent dit voor AV Pijnenburg?
Op dit moment heeft het stuk de status van voorstel van het college.
Het wordt nog besproken met en door de betreffende clubs. Het is nog niet besproken met omwonenden.
Het is nog niet besproken in de raad. Het is op dit moment een voorstel van het college. En het is dus niet alleen voor ons nieuw. Er zijn nog geen tekeningen en daardoor zijn de exacte consequenties voor AVP nog onduidelijk.

Wat zijn de volgende stappen?
Vanuit bestuur en vanuit accommodatiebeheer gaan we overleg zoeken met de twee beoogde buren.
En we gaan zo snel mogelijk verder in overleg met de gemeente. We moeten daarbij natuurlijk zorgen dat onze huidige belangen worden behartigd. Maar we moeten vooral ook zoeken naar de kansen die deze verandering biedt.

Zodra we daar meer over kunnen melden lezen jullie dat hier en in de nieuwsbrief.

Het bestuur.