Bij AV Pijnenburg zijn we altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor verschillende functies. Als je alles wilt weten over een bepaalde functie, klik dan op die functie en alle informatie komt tevoorschijn.

Voor meer informatie kun je altijd contact opnemen met Elly van Veen (vrijwilligerscoördinator): klik hier

Bestuurslid Facilitair

Omschrijving:
Pijnenburg wordt bestuurd door een bestuur van in principe 6 personen die onderling een portefeuilleverdeling hebben. Het Bestuurslid Facilitair is binnen het bestuur degene die de aansturing verzorgt van die vrijwilligers en commissies die zich bezig houden met allerlei facilitaire zaken op de vereniging. En dat gaat van de kantine, verwarming, de alarminstallatie, tot de baanverlichting en de contacten met de gemeente over groenonderhoud.

Taken zijn:
– Samen met overige bestuursleden sturing geven aan de vereniging.
– Bijwonen van de bestuurs- en ledenvergaderingen
– Aansturen van Kantinecommissie, het accommodatiebeheer, het materiaalbeheer en de veiligheidsfunctionaris
– Aansturen van het leveranciersbeheer en de contacten met de gemeente over de accommodatie

Wanneer
Het hele jaar

Tijdsduur
Gemiddeld zo’n 4 tot 8 uur per week, mede afhankelijk van hoe je met je collega-bestuursleden de taken verdeelt.

Vaardigheid
– Een beetje verstand van de materie helpt natuurlijk.
– Teamworker met de betreffende commissies en functionarissen en met de collega-bestuursleden
– Voeling willen hebben met de club
– De vereniging een warm hart toedragen.
– De rest kunnen je collega bestuursleden je indien nodig bijbrengen.

Meer weten?
Spreek een van de bestuursleden AV Pijnenburg aan of mail via onderstaande formulier naar Adry de Klein.

*
*
*
*

 

Noodwacht

Omschrijving:
De Noodwacht is tijdens de trainingsuren van de recreanten in de kantine aanwezig. Bij een noodoproep is zijn of haar taak om de AED zo snel mogelijk naar de plaats van de calamiteit te brengen.

Wanneer
Tijdens de reguliere trainingstijden van Pijnenburg.

Tijdsduur
Op de avondtrainingen van 18.45-21.00 uur of op de zaterdag van 9.45-11.00 uur.

2 x per jaar op een trainingsavond of op zaterdagochtend.

Vaardigheid
De AED op de fiets naar de plaats van de calamiteit brengen kunnen brengen. Aan nieuwe noodwachten wordt een instructie gegeven. Een mountainbike, kaartmateriaal en een telefoon zijn aanwezig.

Meer weten?
Neem contact op met Rob Goudriaan, telefoon (035) 60 11 965 of via onderstaande formulier.

*
*
*
*

Secretaris (Bestuurslid)

Omschrijving:
De secretaris is binnen het bestuur degene die zorgt dat het bestuur bereikbaar is, zich aan een agenda en aan regels houdt, en die veel van de bestuurscommunicatie voor zijn/haar rekening neemt.
– Samen met overige bestuursleden sturing geven aan de vereniging.
– Voorbereiden, bijwonen en vastleggen van de bestuurs- en ledenvergaderingen (agenda, notulen en overige stukken)
– Bijhouden van de activiteitenkalender van Pijnenburg
– Officiële in- en externe communicatie verzorgen (naar gemeente, Kamer van Koophandel e.d.)
– Post afhandeling (bij postbus ophalen en distribueren en/of beantwoorden)
– Mail afhandeling (mail aan bestuur beheren en distribueren en/of beantwoorden)

Wanneer
Het hele jaar

Tijdsduur
Gemiddeld zo’n 4 tot 8 uur per week, mede afhankelijk van hoe je met je collega-bestuursleden de taken verdeelt.

Vaardigheid
– Een beetje gestructureerd zijn helpt.
– Gevoel hebben voor communicatie
– Voeling willen hebben met de club
– De vereniging een warm hart toedragen.
– De rest kunnen je collega bestuursleden je indien nodig bijbrengen.

Meer weten?
Elly van Veen (ondersteunt op dit moment secretariaat als ex-secretaris), klik hier om te mailen.
Adry de Klein (bestuurslid, voormalig secretaris), klik hier om te mailen.