De contributies voor het jaar 2017 zijn als volgt vastgesteld:

categorietotaal1e half jaar2e half jaar
Recreant€ 161,-€ 89,-€ 72,-
Power Walk€ 161,-€ 89,-€ 72,-
Nordic Walk€ 161,-€ 89,-€ 72,-
Run4Fun€ 161,-€ 89,-€ 72,-

Minipupil€ 152,-€ 83,-€ 69,-
Pupillen A-B-C€ 163,-€ 93,-€ 70,-
Junioren C-D€ 184,-€ 107,-€ 77,-
Junioren A-B€ 189,-€ 109,-€ 77,-

Senior / Master€ 208,-€ 124,-€ 84,-
Familiecontributie€ 489,-€ 282,-€ 207,-

De contributies zullen in januari en in juli 2017 geïnd worden.

Voor nieuwe leden geldt dat ze een deel van de contributie betalen voor het gedeelte van het half jaar dat ze lopen.
Het is mogelijk dat de contributie voor nieuwe leden tussentijds gebeurt.

Omdat de afdracht naar de Atletiekunie vooraf betaald moet worden is dit deel van de contributie alleen
in de inning voor het eerste halfjaar opgenomen. Bij nieuwe leden gebeurt dit in de eerste inning.