De nieuwe Stretcher is er weer !
Met: van de voorzitter, verslag ALV, contributie korting, AED cursus, nieuwe bestuurs- en redactie-leden, sporten in Corona tijd, en meer..
De digitale editie vind je hier.
De papieren versie wordt verspreid via de trainers, en is zodra mogelijk beschikbaar in de kantine.