Op 7 april 2020 staat onze ledenvergadering gepland. Dat lijkt ons als bestuur nu niet realistisch.
Corona-maatregelen vragen ons juist terughoudendheid in organiseren van bijeenkomsten.
Veel geïnteresseerde leden, vooral de ouderen onder ons, voelen zich in grote groepen wellicht nu even niet veilig.

We stellen de ALV daarom uit tot een nader te bepalen datum.
Als bestuur gaan we verder op de koers zoals de vereniging die vaart.
Daarbij doen we alsof u als leden het afgelopen jaar 2019 en de begroting 2020 hebt goedgekeurd.
Aangezien de begroting 2020 in lijn is met het tot nu toe gevoerde beleid lijkt ons dat redelijk.

Zo snel als we dat verantwoord vinden zullen we de ALV alsnog uitschrijven.
We rekenen op uw begrip voor deze bijzondere werkwijze in deze bijzondere tijd.
We hopen u weer gauw in goede gezondheid op de vereniging te mogen uitnodigen.

Het bestuur van AV Pijnenburg,
Adry de Klein,
Voorzitter