Iedereen is er van overtuigd dat in geval van een hartcalamiteit snel en goed handelen levensreddend kan zijn. Een AED is naast de reanimatie daarbij een onmisbaar apparaat. Dus ook Pijnenburg beschikt over een defibrillator die in geval van nood kan worden ingezet. Alle trainers maar ook een groot aantal vrijwilligers van Pijnenburg hebben een training gehad in het reanimeren en het bedienen van deze defibrillator. Maar omdat wij veelal in het bosgebied trainen moeten we een middel hebben om deze AED zo snel mogelijk op de plaats van de calamiteit te krijgen. Daarvoor hebben wij de “NOODWACHT” in het leven geroepen.

Het doel van dit noodwachtplan is om in geval van calamiteiten – hartfalen tijdens de reguliere trainingen van AV Pijnenburg een procedure te hebben die het mogelijk maakt om adequate hulp snel ter plekke te krijgen.

Deze hulp is onder te verdelen in:
• Hulp door professionele hulpdiensten (Ambulance, Politie, Brandweer)
• Hulp uit eigen gelederen (Noodwacht, AED)
• Eventuele opvang van de loopgroep na een calamiteit

Om die reden heeft AVP al sinds 2010 een noodwachtplan.
Dit houdt in dat er tijdens de reguliere trainingsuren er zoveel mogelijk een noodwacht van dienst in de kantine aanwezig is. Bij een noodoproep vanuit een loopgroep kan deze noodwacht direct met een AED (Automatische Externe Defibrillator) op pad.

De opzet is zo gekozen dat bij een mogelijk hartfalen tijdens de Pijnenburg trainingen we zo snel mogelijk de HULPDIENSTEN en een AED ter plekke hebben. ‘Bij een hartfalen telt elke seconde’. De hulpdiensten zullen in het algemeen zeer snel ter plaatse zijn. Maar tijdens de trainingen van AV Pijnenburg zijn de groepen vaak in het bos op plaatsen die voor de hulpdiensten niet altijd (eenvoudig) bereikbaar zijn.

Om een AED toch zo snel mogelijk op de plaats van de calamiteit te hebben zijn er een aantal maatregelen genomen:
• Het bosgebied, van Amersfoort, den Dolder tot aan Lage Vuursche, is verdeeld in 21 sectoren
• Per sector zijn er een (beperkt) aantal ‘knooppunten gemaakt’
• Er zijn voor de noodwacht, routebeschrijvingen naar deze knooppunten
• Er zijn handboeken gemaakt voor trainers en noodwachten
• Er zijn en worden instructie avonden en oefeningen gehouden

Helaas hebben we, om de noodwacht goed te laten functioneren, nog te weinig vrijwilligers.
Iedereen beseft dat het heel, heel erg belangrijk is dat er ingeval van een calamiteit of ongeval bij de training snel wordt gehandeld. Het zal jezelf maar overkomen, dan wil je toch ook geholpen worden…… We hebben ruim 600 actieve leden die aan de trainingen deelnemen. Dan moeten er toch voldoende leden zijn die bereid zijn om (slechts!) twee keer per jaar in de “Pijnenburgt” de wacht te houden om eventueel uit te rukken naar de plaats van de calamiteit.

Wil je meer informatie over de noodwacht van AV Pijnenburg? Vul dan onderstaand formulier in.

*
*
*
*