Pijnenburg heeft u als trouw lid hard nodig in deze coronatijd. Af en toe krijgen we de vraag wat de corona-uitbraak betekent voor de verenigingscontributie. Als je twee maanden niet hebt getraind, krijg je dan korting?

Al het geld dat we met elkaar betalen aan contributie, wordt voor de vereniging besteed ten behoeve van de leden. Het bestuur maakt een jaarlijkse begroting, er zijn jaarlijkse uitgaven en inkomsten. Als we daarop overhouden kan de contributie en tandje minder. Komen we tekort, dan moeten we bezuinigen of contributie verhogen. Die keuze ligt weer bij de leden.

Corona heeft duidelijk invloed op uitgaven en inkomsten. Er komt geen geld binnen van de kantine. Inkomsten van activiteiten en wedstrijden blijven achter. Maar we geven ook minder uit aan trainingen, en we krijgen een kleine compensatie van de gemeente. Schoonmaakkosten zijn er natuurlijk wel. En we maken extra kosten voor de Coronamaatregelen. Per saldo lijkt dat allemaal met het huidige ledental ongeveer tegen elkaar weg te vallen. Een eerste voorzichtige raming laat zien dat we het tot de zomer redelijk in balans hebben. Daarna is nog veel onzeker. Dus hoe het jaar 2020 straks financieel gaat eindigen is nog koffiedik kijken.

We hopen dat jullie als lid onze vereniging trouw blijven en met jullie contributie AV Pijnenburg blijven steunen. We proberen iedereen de mogelijkheid te geven al weer een beetje te trainen.
In de herfst houden we alsnog onze ALV en hopen we een beter zicht te geven hoe het jaar echt financieel gaat eindigen. En we hopen met z’n allen dat we in 2021 gewoon de oude lijn weer te pakken hebben. Voor ieder lid van onze verenging!

Bestuur van Pijnenburg
Adry de Klein, Margreet Teuben, Gijs van der Scheer en Edgar Cukier