Op 8 september was de in april uitgestelde algemene ledenvergadering.
Vooraf aanmelden, 1,5 meter afstand houden, geen pauze en beperkt nazitten, maar met 26 leden toch een goede constructieve ALV.
De agenda van de ALV is standaard een terugblik naar en verantwoording van het afgesloten jaar. En omdat we als vereniging vaak een vergelijkbaar jaarprogramma hebben, is het naar de toekomst een beetje bijsturen. Dat was nu anders. Corona heeft de maatschappij en dus ook Pijnenburg vol geraakt. Niet alleen is 1 van onze leden aan Corona overleden en zijn anderen ziek geweest, alles is de vereniging is er door geraakt. Dus ging deze ALV maar heel even over 2019. Goed jaar, niet teveel woorden meer aan vuil maken, maar hoe nu verder. De aandacht ging dus vooral uit naar 2020 en ook al 2021.

Het financiële hoofdstuk.

Ook in 2019 was de basis solide met een minimaal verlies. De begroting 2020 die we begin dit jaar opstelden was vergelijkbaar. Een klein gebudgetteerd verlies. Meestal vind je dan in het jaar nog wel wat meevallertjes om vervolgens zonder verlies het jaar te eindigen. En toen was er Corona. De penningmeester heeft een poging gedaan te kijken hoe, met wat we nu weten, het jaar gaat eindigen.

Globaal zijn de financiële invloeden van Corona op de vereniging:

  • Minder contributie. Er gaat het gebruikelijke aantal leden weg. (blessures, verhuizingen, elders studeren etc).
    Maar er kwamen duidelijk minder leden binnen. Er was geen fitstart.
  • Minder barinkomsten en uitgaven. Vanaf maart heeft de kantine stil gelegen. Hij is in september weer geopend, maar draait heel beperkt omzet.
  • Minder activiteiten. Zowel de kosten als de opbrengsten van activiteiten zijn weggevallen.
  • Iets minder uitgaven aan trainingen die in april en mei zijn vervallen.

Voor 2020 saldeert dit alles tot een mogelijk verlies van 10.000 euro, maar er is nog veel onzeker. Het kan wat meevallen, maar het kan ook makkelijk oplopen tot het dubbele.
Voor 2020 zal dat verlies straks ten laste van de verenigingsreserve moeten worden geboekt.
In het voorjaar zal de begroting voor 2021 wel weer sluitend moeten worden. Hoe dat moet gaan we dan bekijken.
De financiële paragraaf is na een uitgebreide toelichting goedgekeurd.

Aangepaste reglementen

We hebben in de vergadering een nieuw huishoudelijk reglement goedgekeurd.
In dat reglement omschrijven we de huisregels van de vereniging. Belangrijkste wijziging is het mogelijk maken vrijwilligers ‘aan te wijzen’.
Commissievoorzitters mogen leden/ouders vragen eenmalige vrijwilligerstaken uit te voeren.
Zo willen we niet alleen de lasten eerlijker delen, we willen ook meer leden betrekken in het kloppend hart van de vereniging.
En in de basis is vrijwilliger zijn, het betrokken zijn bij je vereniging, gewoon heel erg leuk.

Een nieuw reglement waar de ALV wat over zou moeten kunnen zeggen, maar dat niet vooraf wordt overlegd, is het Corona-protocol.
Eigenlijk zou dat moeten, zouden we dat willen, maar het is praktisch onuitvoerbaar.
Tussen het moment dat een Noodverordening wordt gepubliceerd door onze veiligheidsregio, en het moment dat er een bijpassend protocol, afgestemd met de gemeente, op onze site zou moeten staan, zit praktisch minder dan 1 dag. Dat daar geen inspraak via een ALV tussen past, begreep de vereniging.
Leden kunnen wel continue aangeven als ze commentaar hebben op de protocollen.

Het bestuur

Gijs van der Scheer is in april om gezondheidsredenen teruggetreden uit het bestuur.
Hij is namens de vergadering bedankt voor zijn inzet. Het bestuur bestaat nu nog slechts uit 3 personen. Er is dringend behoefte aan versterking.
We vragen eenieder om bij zichzelf, maar ook binnen zijn trainingsgroep of commissie, na te gaan of het bestuurslidmaatschap wat voor je is.
Het kost je globaal twee avonden per maand.
Het nu zittende bestuur heeft vooral behoefte aan meer betrokkenheid in de vereniging.
Dat is ook de reden dat het huidige bestuur niet verder wil als er geen versterking komt.
We een bestuur zijn als onderdeel van de vereniging, we willen er niet buiten staan.

Lid van verdienste

Frans Verweij is door de vergadering benoemd tot lid van verdienste. Frans is actief op veler vlak, is actief geweest in de trainerscommissie en nu lid van de kantinecommissie. Hij is ook barhoofd.
Frans kreeg een fraaie bos bloemen.

Erelid

Het benoemen van ereleden is, terecht, een zeldzame gebeurtenis.
De vereniging bestaat ruim 35 jaar, en had tot nu 5 ereleden. Erelid wordt je dus niet zomaar.
Het was daarom voor bestuur en voor de ALV erg bijzonder om Henny Pot tot erelid te mogen benoemen.
Henny doet niet alleen aan jeugdsport, Henny is jeugdsport.
Ze heeft tot vorig jaar mat haar man Nees jarenlang de schoolsportdagen georganiseerd en gecoördineerd.
Ze is al vele jaren drager van de pupillensport binnen Pijnenburg.
Ze zorgt goed voor de atleetjes, maar zorgt ook dat er gemotiveerde trainers voor staan, die door haar worden gestimuleerd en gecoacht.
Veruit de grootste bos bloemen van de avond was daarom voor haar. Natuurlijk ook Corona-veilig uitgereikt.