Het bestuur heeft afgelopen maandag stilgestaan bij de tragische verdwijning van Anne Faber in de omgeving Den Dolder. Behalve zorg en ontzetting leiden de gebeurtenissen ook tot de conclusie dat het niet veilig is om op afgelegen plaatsen alleen te lopen, zeker niet bij slecht licht. Overigens ook sommige wijken in Soest zijn, voor mensen alleen en in het donker, niet altijd geheel veilig te noemen.

We hebben trainers gevraagd bij het lopen in groepsverband daar extra aandacht voor te hebben. Dat kan door als loopgroepen voldoende bij elkaar blijven. Achterblijvers, zeker als ze vrouw zijn, moeten niet uit het zicht verdwijnen en ‘tijdig ophalen’ is het devies.

Uiteraard is bekend dat veel van onze leden er gedurende de week ook wel ‘zelf op uit trekken’, buiten onze clubtrainingen om. Natuurlijk is dit de verantwoordelijkheid van iedere loper, maar we willen het wel onder de aandacht brengen. Samen lopen (bijvoorbeeld met zijn tweeën) is gezelliger en veiliger dan alleen.

Ouders die hun kind ophalen na de training vragen wij om het kind niet op de parkeerplaats op te pikken. Parkeer uw auto en haal uw kind op uit de verlichte omgeving van de baan of kantine!

Bestuur AV Pijnenburg