Hieronder staan alle Ere-Leden en Leden van Verdienste van AV Pijnenburg. Zij allen hebben zich gedurende langere tijd op bijzondere wijze voor de vereniging ingezet. Daarmee zij zijn een groot voorbeeld voor andere vrijwilligers.

De reglementen voor benoeming tot Ere-lid of Lid van Verdienste staan hier.

ERELEDEN


Nelleke Boissevain
Hans Moerman
Ad Smits
Jan Veen
René van Zee

LEDEN van VERDIENSTE


Alice van de Beek
Gerard van den Berg
Marga Boeren
Gerard Boeren
Herma Boonstra
Marion van den Broek
Ria van den Broek
Wim Dorresteijn
Everhard van Dijk
Dymen van Emst
Anton Gebbink
Chris Hulstede
Marga Hulstede
Evert ten Kate
Ben Kersbergen
An Klarenbeek
Wim Klarenbeek
Leo Kortekaas
Mirjam Kortekaas
Anita Klifman
Evert van ’t Klooster
Wim van Leek
Elly Moerman
Loes Nel
Dick den Ouden
Henny Pot
Paul Romein
Herman Schoemaker
Ineke Schoemaker
Simon Schreur
Piet Valk
Trees Veen
Marianne Verwoert
Gé van Zal
Joke van Zal
Marlon van Zal