De accommodatie van AV Pijnenburg is te vinden op onderstaande adres:

Wieksloterweg O.Z. 10  (let op! dit is GEEN postadres)
3766 LS  SOEST

Post bestemd voor onze vereniging kan verzonden worden naar:

AV Pijnenburg
Postbus 3007
3760 DA  SOEST

Onze kantine is telefonisch uitsluitend tijdens trainingstijden bereikbaar op (035) 60 10 434.

Contact per email opnemen kan ook, klik dan hier.