Dit is de website van de C-groepen van de AV Pijnenburg in Soest.
Op deze pagina’s wordt praktische informatie gepubliceerd die redelijk stabiel is. De website is derhalve een ” naslagwerk”.
Belangrijk actuele informatie wordt altijd (ook) per e-mail gedeeld.

Op naar het nieuwe jaar (28-12-2016)
Het nieuwe jaar staat voor de deur en daarmee ook een nieuw trainingssemester. Vorige week zijn de C-trainers bij elkaar geweest om de voorbereiding hiervan af te ronden en ze hebben zin om komend jaar serieus met jullie aan de bak te gaan.

Helaas hebben we afscheid genomen van Harry en Anita en is Jos nog niet genoeg hersteld om als trainer aan het werk te gaan. Dat slaat een forse bres in de trainerscapaciteit. Dat ondergetekende erbij is gekomen is onvoldoende compensatie. Daarom zijn we nog eens goed naar de opkomstcijfers gaan kijken om de trainerscapaciteit zo effectief mogelijk in te zetten.
De afgelopen maanden waren er op de woensdag gemiddeld 18 en nooit meer dan 23 lopers van de C2 en C3 samen. Dat is te laag om structureel twee trainers op te zetten.
Op de zaterdag was de totale opkomst van de C-groepen gemiddeld 32 en nooit meer dan 36. Dat is prima te doen met twee trainers en te weinig om drie trainers in te zetten.
We nemen dus voorlopig de C2 en C3 op de woensdag samen en op de zaterdag zullen we werken met twee groepen (Snel/Midden, Midden/Normaal). Als de opkomst daartoe aanleiding geeft, kijken we opnieuw naar de indeling.

Het trainingsschema voor het komende semester is met veel aandacht gemaakt door Rijnvis. Het staat borg voor een goede opbouw, afwisseling en spreiding van de accenten. Dit keer geven we ook van te voren aan welke technische aspecten er getraind zullen worden.
Het schema bouwt op naar een halve marathon medio juni. In principe hebben we daarvoor de de halve marathon tijdens de Marathon Amersfoort gekozen op zondag 18 juni. Maar het schema is ook geschikt voor C-lopers die kiezen voor de halve marathon tijdens de Groot Ginkelseloop op zaterdag 17 juni, of de Halve marathon van Zwolle op zaterdag 10 juni. Natuurlijk kan je op die datums ook een kortere afstand lopen, maar je traint wel bij een C-groep. Als tussentijds ijkpunt is de 10km Hilversum City run op zondag 2 april in het programma opgenomen.

Komende periode willen we serieuzer gaan trainen op tempo, met name bij de intervallen. (Hier was ook vraag naar uit de groep.) Daarom hebben wij opnieuw naar de tempo-aanduidingen gekeken die bij de C-groepen gebruikt werden en deze enigszins herzien.
We stappen af van het gebruik van Zoladz-zones (zones van 10 slagen vanaf de maximale hartslag) als tempo-aanduiding, omdat deze voor iedere loper anders uitpakken in tempo. Voor hen die op hartslag willen trainen geven we in plaats daarvan per zone indicatieve percentages van de maximale hartslag.
Voor intervallen zijn hartslagzones niet bruikbaar, omdat de hartslag binnen het interval niet stabiel is. In plaats daarvan zullen we instructie in een te lopen tijd geven. Die tijden leiden we af van jullie beste recente 10km-tijd. Het is dus belangrijk voor jullie en de trainers om die te weten.
Om de instructies goed op te kunnen volgen vragen we iedere loper om bij baantraining een sporthorloge mee te nemen. De baantrainingen zijn in het schema geel gemarkeerd.
Omdat de C-groepen met verschillende trainers en in verschillende combinaties trainen, is het heel belangrijk goed te communiceren. Een van de middelen die we daar voor inzetten is een website voor de C-groepen. Deze website is nu nog ondergebracht bij Google-sites, maar zal op termijn onderdeel worden van de Pijnenburg-website. Jullie vinden de website op: https://sites.google.com/site/avpijnenburgc/
Op de website vind je alle “vaste” informatie: trainers, roosters, trainingsschema, tempoaanduidingen etc. Nieuws wordt altijd ook via e-mail verspreid.

Op papier lopen er momenteel 78 lopers bij de C-groepen. Sommigen lopen altijd, anderen vaak of soms, enkelen komen er even niet aan toe. Op dit moment hebben we echter een slecht beeld van welke loper in welke categorie valt. Mede door de wisselende trainersbezetting. We signaleren het daardoor niet altijd als er uitval is. Om de lopers beter te kunnen begeleiden willen we meer inzicht hebben in de individuele opkomst. We willen daarom medio januari beginnen met een soort presentielijst die door de groep zelf kan worden ingevuld. Als één van de lopers voor het vertrek even aankruist welke lopers er in de groep meegaan, is dat zo gebeurd. Een aantal A-groepen werkt ook op deze manier en dat gaat prima. We hopen op jullie medewerking.

Jullie trainers staan klaar om met hernieuwd elan met jullie aan het werk te gaan. Wij hopen dat jullie er ook zin in hebben.

Een hele goede jaarwisseling namens alle trainers
Jan Helwig
trainerscoördinator C-groepen

tabel invoegen..

Zijn het altijd drie groepen?
Hoe vaak wisselt de samenstelling?

Inclusief trainersrooster & trainingsprogramma?

Vul het onderstaande formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

*
*
*
*
*