Door bestuur en TCRL is een invulling in voorbereiding van het recreantenbeleid van AVP. Dat is een aanvulling/verbijzondering van het algemene beleidsplan zoals dat vorig jaar is vastgesteld. Zoals gebruikelijk neemt de TCRL daarin de belangen van de recreanten voor haar rekening, maar het bestuur heeft met de TCRL afgesproken dat het goed is, de recreant zelf ook de mogelijkheid te geven te reageren/bij te dragen.

De complete notitie met bijlagen is onder beheer bij Gijs van der Scheer. We willen die vaststellen in onze vergadering van 22 augustus zodat het nieuwe beleid voor recreanten en hun trainers basis kan zijn voor de opzet in het nieuwe seizoen.

In bijgaande notitie zijn die stukken uitgelicht waarvan we denken dat recreanten er een mening over zouden kunnen/moeten hebben. De notitie is hier (als Word-document) te downloaden.

Het bestuur en TCRL nodigen recreatieve lopers uit om gericht commentaar (middels tekstvoorstellen) aan te leveren. Deze voorstellen kunnen gemaild worden via een formulier: klik hier.