Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 4 april jongstleden heeft Evert te Kate de voorzittershamer van AV Pijnenburg overgedragen aan Adry de Klein die deze functie als interim-voorzitter zal vervullen.

Het bestuur van AVP is driftig op zoek naar een vervanger voor Evert.

Tot zijn grote verrassing werd Evert even later door de nieuwbakken voorzitter tot Lid van Verdienste van AV Pijnenburg benoemd.

Bloemtjes waren er onder andere voor Rob Goudriaan in verband met zijn werkzaamheden als noodwacht, verkeersregelaar en veiligheidsfunctionaris. Marge Hulstede nam namens Chris Hulstede een boeket in ontvangst voor het vele werk dat Chris als webmaster heeft verzet. Anton Gebbink werd met een bos bloemen bedankt voor het begeleiden van de verbouwing aan de EHBO kamer.

bloemen voor Anton Gebbink

bloemen voor Chris Hulstede (overhandigd aan Marga Hulstede)

bloemen voor Rob Goudriaan